piotr biegaj, iczek

Isabele

Świetna osobowość, delikatność i subtelność.