piotr biegaj, iczek

Paweł P.

Aktor Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Świetny rozmówca.
Paweł Pogorzałek