I was born in 1976 in Gdańsk, in the north of Poland.

I have no certified education in photography or other fine arts and perceive a good photo intuitively – with my mouth open and sleepless nights. I’ve been taking photos for as long as I can remember. Ever since I can remember I suffer from an insistent disease called „photography neurosis”, which results in frequent changes of techniques and means of expression.

I want photography to be for people people… and people in my photography are the most important. Maybe that’s why I founded the Gdańsk Photographic Group, an informal association of photographers (2001-2005). I run an online photo magazine FotoPropaganda, aimed at promoting photography and familiarizing the community with photography as an artistic medium. Also there, I continue the tradition of my personal blog devoted to photography fotoiczek – recognized in 2008 as one of the ten best cultural blogs in Poland in the plebiscite of the Onet.pl portal.

I’ve been lucky enough to win several awards and photographic awards while they were still important to me:

 • 1997 – „Debuts” – award
 • 2001 – „Gdańsk Photo Press” – award
 • 2003 – „Gdańsk Photo Press” – award
 • 2009 – National Photographic Competition in Trzcianka „Portrait” – Grand Prix
 • 2009 – National Photographic Competition of the Museum in Bydgoszcz „In the footsteps of Leon Wyczółkowski – Portrait” – 2nd prize
 • 2010 – National Competition „Portrait” in Koło – honorable mention
 • 2010 – International Aperture Awards – Bronze Medal
 • 2010 – “Portrait” competition (Dilmah Foundation) – Grand Prix
 • 2011 – 10th National Photo Contest “Portrait” in Koło – award

Urodziłem się w roku 1976 w Gdańsku.

Nie posiadam żadnej poświadczonej edukacji w kierunku fotograficznym, czy innej sztuki pięknej. Dobrą fotografię odbieram intuicyjnie – otwarciem buzi i nieprzespanymi nocami. Sam fotografuję odkąd pamiętam. Cierpię na natarczywe schorzenie zwane „nerwicą fotograficzną”, co skutkuje częstymi zmianami stosowanych technik i środków wyrazu.

Pragnę by fotografia była dla ludzi ludzi… i ludzie w mojej fotografii są najważniejsi. Dlatego założyłem Gdańską Grupę Fotograficzną, nieformalne stowarzyszenie fotografów działające w latach 2001-2005. Prowadzę internetowy magazyn fotograficznego FotoPropaganda, mający na celu propagowanie fotografii i oswajanie społeczności z fotografią. Także tam, kontynuuję tradycję mojego bloga osobistego poświęconego fotografii fotoiczek – uznanego w roku 2008 za jeden z dziesięciu najlepszych blogów kulturalnych w Polsce w plebiscycie portalu Onet.pl.

Miałem szczęście zdobyć kilka wyróżnień i nagród fotograficznych, gdy jeszcze były one dla mnie ważne:

 • 1997 – „Debiuty” – wyróżnienie
 • 2001 – „Gdańsk Photo Press” – wyróżnienie
 • 2003 – „Gdańsk Photo Press” – wyróżnienie
 • 2009 – Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny w Trzciance „Portret” – Grand Prix
 • 2009 – Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Muzeum w Bydgoszczy „Śladami Leona Wyczółkowskiego – Portret” – II nagroda
 • 2010 – Ogólnopolski Konkurs „Portret” w Kole – wyróżnienie
 • 2010 – International Aperture Awards – Brązowy Medal
 • 2010 – konkurs “Portret” (Dilmah Foundation) – Grand Prix
 • 2011 – X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny “Portret” w Kole – wyróżnienie